Monographies

Memory in Hungarian Fascism: A Cultural History (London and New York: Routledge, 2023)

Memory in Hungarian Fascism: A Cultural History argues that fascist memory had a key role in the historical formation and later return of fascism. Tracing the trajectory of a perennial figure of fascist memory, the cult of Eszter Sólymosi, from interwar Hungary through the Cold War West to contemporary Hungary, the book covers a century of fascism and offers a unique combination of fascism studies and memory studies.

How did fascists challenge liberal memory after the First World War? How did the memory culture they created come to frame and feed the Second World War and the genocide? In what ways did fascist memory transform as they navigated the challenges of exile in a profoundly changed political landscape and tried to counter the postwar order? And what role did their legacy, carefully crafted for a post-Communist future, play as later neo-fascists rejected democratic transformation? Eventually, as fascist memory traveled across time and space, the book argues, it contributed to the political challenges that we face today.

Based on a variety of unpublished sources, the book offers new insights for students of memory, Holocaust, fascism, and antisemitism studies, Jewish studies, Central and Eastern European history, and Hungarian studies.

For a preview, click here.


cover: Sebastian Stachowski

cover: Ferenc Eln

Agents of Liberation: Holocaust Memory in Contemporary Art and Documentary Film, Budapest and New York, Central European University Press, 2015.

This book explores representations of the Holocaust in contemporary art practices. Through carefully selected art projects, the author illuminates the specific historical, cultural and political circumstances that influence the way we speak-or do not speak-about the Holocaust. The book's international focus brings into view film projects made by key artists, reflecting critically upon forms of Holocaust memory in a variety of geographical contexts. Kékesi connects the ethical implications of the memory of the Holocaust with a critical analysis of contemporary societies, focusing upon artists who are deeply engaged in doing both of the above within three regions: Eastern Europe (especially Poland), Germany, and Israel. The case studies apply current methods of contemporary art theory, unfolding their implications in terms of memory politics and social critique.

Haladék. Holokauszt-emlékezet a kortárs művészetben, Budapest, Kijárat Kiadó, 2012.

Jelen kötet írásai az elmúlt bő egy évtized néhány fontos alkotásán keresztül vizsgálják a holokauszt művészeti reprezentációjának a kérdéseit, és azokat a művészeti stratégiákat, amelyek az emlékezet eltérő kulturális, szociális, mediális és politikai kontextusaiban születnek meg. A kötet Claude Lanzmann filmjét, a Shoah-t választja kiindulópontul, amelyet a „tanú korának” legradikálisabb alkotásaként tárgyal.

Tartalomjegyzék és bevezetés
 

Médiumok keveredése. Nagy Pál műveiről, Budapest, Ráció Kiadó, 2003.

Nagy Pál tevékenysége olyan kérdések vizsgálatába vonja be az értelmezőt (többféle módon is), melyek a nyelv és a képek különböző “történelmének”, s ily módon önmegértésünk eltérő közegeinek viszonyát is érintik. Ezek megválaszolására, de akárcsak fölvázolására is csupán részleges igénnyel vállalkozhatom. E kérdések tudatosítására ösztönöz azonban, hogy az utóbbi évek tudományos közgondolkodásának fejleményei – a “képi fordulattól” a kultúra “performatív” értelmezéséig – olyan kutatások kibontakozásának irányába mutatnak, melyek az eddiginél élénkebb közlekedést tehetnek szükségessé a tudományágak között, s ekképp kölcsönösen alakíthatják az egyes tudományok módszertani önértelmezését. 

Editorship

From Fake Mountains to Faith, ed. by Zoltán Kékesi, Szabolcs KissPál, Edit Molnár, Berlin / Oldenburg, Revolver / Edith-Russ-Haus für Medienkunst, 2017.

A gyakorlattól a diszkurzusig. Kortárs művészetelméleti szöveggyűjtemény, szerk. Kékesi Zoltán, Lázár Eszter, Varga Tünde, Szoboszlai János, Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszék, Budapest, 2012.

Kép – írás – művészet, szerk. Kékesi Zoltán, Peternák Miklós, Ráció, Budapest, 2006.

Mitteleuropäische Avantgarden. Intermedialität und Interregionalität im 20. Jahrhundert, hg. v. Pál Deréky, Zoltán Kékesi, Pál Kelemen, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2006.

Identitás és kulturális idegenség, szerk. Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő, Budapest, Osiris, 2003.