Monographies

cover: Sebastian Stachowski

cover: Ferenc Eln

Agents of Liberation: Holocaust Memory in Contemporary Art and Documentary Film, Budapest / New York, Central European University Press, 2015.

This book explores representations of the Holocaust in contemporary art practices. Through carefully selected art projects, the author illuminates the specific historical, cultural and political circumstances that influence the way we speak-or do not speak-about the Holocaust. The book's international focus brings into view film projects made by key artists, reflecting critically upon forms of Holocaust memory in a variety of geographical contexts. Kékesi connects the ethical implications of the memory of the Holocaust with a critical analysis of contemporary societies, focusing upon artists who are deeply engaged in doing both of the above within three regions: Eastern Europe (especially Poland), Germany, and Israel. The case studies apply current methods of contemporary art theory, unfolding their implications in terms of memory politics and social critique.

Table of Contents and Introduction


Haladék. Holokauszt-emlékezet a kortárs művészetben, Budapest, Kijárat Kiadó, 2012.

Jelen kötet írásai az elmúlt bő egy évtized néhány fontos alkotásán keresztül vizsgálják a holokauszt művészeti reprezentációjának a kérdéseit, és azokat a művészeti stratégiákat, amelyek az emlékezet eltérő kulturális, szociális, mediális és politikai kontextusaiban születnek meg. A kötet Claude Lanzmann filmjét, a Shoah-t választja kiindulópontul, amelyet a „tanú korának” legradikálisabb alkotásaként tárgyal.

Tartalomjegyzék és bevezetés


Médiumok keveredése. Nagy Pál műveiről, Budapest, Ráció Kiadó, 2003.

Nagy Pál tevékenysége olyan kérdések vizsgálatába vonja be az értelmezőt (többféle módon is), melyek a nyelv és a képek különböző “történelmének”, s ily módon önmegértésünk eltérő közegeinek viszonyát is érintik. Ezek megválaszolására, de akárcsak fölvázolására is csupán részleges igénnyel vállalkozhatom. E kérdések tudatosítására ösztönöz azonban, hogy az utóbbi évek tudományos közgondolkodásának fejleményei – a “képi fordulattól” a kultúra “performatív” értelmezéséig – olyan kutatások kibontakozásának irányába mutatnak, melyek az eddiginél élénkebb közlekedést tehetnek szükségessé a tudományágak között, s ekképp kölcsönösen alakíthatják az egyes tudományok módszertani önértelmezését.

Editorship

From Fake Mountains to Faith, ed. by Zoltán Kékesi, Szabolcs KissPál, Edit Molnár, Berlin / Oldenburg, Revolver / Edith-Russ-Haus für Medienkunst, 2017.

Kép – írás – művészet, szerk. Zoltán Kékesi, Peternák Miklós, Ráció, Budapest, 2006.

Mitteleuropäische Avantgarden. Intermedialität und Interregionalität im 20. Jahrhundert, hg. v. Pál Deréky, Zoltán Kékesi, Pál Kelemen, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2006.

Identitás és kulturális idegenség, szerk. Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő, Budapest, Osiris, 2003.