Book chapters and journal articles 

(en)

“Perpetrator Memory and the Fascist Exile in Argentina: A Case Study,” in Perpetration and Complicity under Nazism and Beyond: Compromised Identities?, ed. by Mary Fulbrook, Bastiaan Willems, Stephanie Bird, Stefanie Rauch (London: Bloomsbury, 2023.)

Beyond Multidirectional Memory: Opening Pathways to Politics and Solidarity, Memory Studies, June 5, 2023 (with Máté Zombory)

Antifascist memory revisited: Hungarian historical exhibitions in Oświęcim and Paris, 1965, Memory Studies, February 8, 2022 (with Máté Zombory)

Tracing their Steps. Symbolic Topography and Anti-Jewish Politics in Budapest, in Yad Vashem Studies, 2 (2018), 91-113.

Transpositions. Jews, Roma, and Other Aliens in the Radical-Right Culture in Hungary, in: Border Thinking, ed. by Marina Gržinić, Berlin / New York, Sternberg Press, 2017, 190–202.

Icons in Exile. The History of an Anti-Semitic Image-Cult, Jahrbuch für Antisemitismusforschung, 25 (2016), 154–169.

Book chapters and journal articles 

(de)

Eine "entsetzliche Einsicht". Zur Emotionsgeschichte des "besiegten Selbst" im ungarischen Antisemitismus, in: Emotionen und Antisemitismus, ed. by Stefanie Schüler-Springorum und Jan Süselbeck, Wallstein Verlag, Göttingen, 2020, 233-246.

Spur und Monument. Romuald Karmakar: Das Himmler-Projekt, in: Signaturen des Geschehens. Ereignisse zwischen Öffentlichkeit und Latenz, hg. v. Zoltán Kulcsár-Szabó / Csongor Lörincz, Bielefeld, Transcript, 2014, 463–475.

Das neugeordnete Archiv. Nachleben der Bilder in Harun Farockis Aufschub, in: Zwischen Pygmalion und Gorgo, hg. v. Csongor Lőrincz, Kadmos, Berlin, 2013, 351–372.

Die Falle der Erinnerung: das „Treblinka-Lied” in Claude Lanzmanns Shoah, in: Ereignis Literatur. Institutionelle Dispositive der Performativität von Texten, hg. v. Csongor Lőrincz, Bielefeld, Transcript, 2011, 331–347.

Materialisierung der Sprache: Strömungen der Historischen Avantgarde 1915-1929/1938, in: Geschichte der ungarischen Literatur. Eine historisch-poetologische Darstellung, hg. v. Ernő Kulcsár-Szabó, de Gruyter, Berlin / Boston, 2013, 381–418.

Kulturtechniken des Unbewussten. Zeichnen und Schreiben bei Géza Csáth, in: Kultur in Reflexion, hg. v. Ernő Kulcsár-Szabó, Dubravka Oraic-Tolic, Braumüller Verlag, Wien, 2008, 183–189.

Der Medienkrieg der Künste um 1927, in: Mitteleuropäische Avantgarden. Intermedialität und Interregionalität im 20. Jahrhundert, hg. v. Pál Deréky, Zoltán Kékesi, Pál Kelemen, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2006, 155–174.

Book chapters and journal articles 

(hu)

Séták az „idegen Bábelben”. Szimbolikus topográfia és zsidóellenes politika Budapesten, in: Targum, 2, 2022. 100−121. 

Antifasiszta emlékezet újragondolva. Magyar történeti kiállítások Oświęcimben és Párizsban 1965-ben, in: Korall 85 (2021), 138-168. (Zombory Mátéval)

A felszabadulás ügynökei. Clemens von Wedemeyer: Muster, in: A tanúsítás bizonyosságai, szerk. Pongrácz Tibor és Valastyán Tamás, Debreceni Egyetemi Kiadó / Líceum Kiadó, Eger, 2017, 229-246.

Ébredő emlékezet. Egy antiszemita képkultusz története, Apertúra, 2017 tél.

Totem és fétis: esszé egy kultuszról, in: Múlt és Jövő, 2014, 1. sz., 40–52.

Az emlékezet csapdája. A „treblinkai dal” Claude Lanzmann Shoah című filmjében, in: Irodalomtörténet, 2011, 1. sz., 64–89.

Tanúság és archivális hatalom. Harun Farocki: Haladék, in: Balkon, 2010, 2. sz., 10–16.

Nyom és monumentum: az archivális hatalom és a nyelv Romuald Karmakar A Himmler-projekt című filmjében, in: A hermeneutika vonzásában, szerk. Tibor Bónus et al., Ráció, Budapest, 2010, 575–585.

Átépítés alatt. A mozi mint az „elfojtás helye” és mint „apparátus” Clemens von Wedemeyer munkáiban, in: Balkon, 2008, 11-12. sz., 13–18.

Titokzatos zajok, nyugtalanító képek. Az Eurydice útja az alvilág felé és a szürrealista fotográfia, in: Irodalomtörténet, 2007, 3. sz., 340–362.

A művészetek médiaharca 1927 körül, in: Kép – írás – művészet, szerk. Kékesi Zoltán, Peternák Miklós, Ráció, Budapest, 2006, 190–204.

Az írás és a médiumok „anyagtalan anyagisága”. Fotográfia és grafémaszerűség Moholy-Nagy Lászlónál, in: Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében, szerk. Oláh Szabolcs, Simon Attila, Szirák Péter, Ráció, Budapest, 2006, 381–395. (Újraközölve: in: Moholy-Nagy László, szerk. Prosek Zoltán, Paksi Képtár, 2011, 35–48.)

Ikon és graféma, in: Induló modernség, kezdődő avantgárd, szerk. Bednanics Gábor, Eisemann György, Ráció, Budapest, 2006, 51–72.

Mint hír a dróton. Babits: Mozgófénykép – Kassák: Utazás a végtelenbe, in: Induló modernség, kezdődő avantgárd, szerk. Bednanics Gábor, Eisemann György, Ráció, Budapest, 2006, 264–274.  

A színek és a szavak. Apollinaire: Az ablakok – Delaunay: Városra néző szimultán ablakok, in: Magyar Műhely, 2005, 4. sz., 13–29.

A költészet és a technikai médiumok, in: Az esztétikai tapasztalat medialitása, szerk. Kulcsár-Szabó Zoltán, Szirák Péter, Ráció, Budapest, 2004, 273–288.

Nyelviség és színrevitel, in: Né/ma?, szerk. Deréky Pál, Müllner András, Ráció, Budapest, 2004, 39–54.

Primitivizmus, plasztikusság és performativitás, in: Identitás és kulturális idegenség, szerk. Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő, Budapest, Osiris, 2003. 199–215.

„...az élő nyelv áramában...”. Az avantgárd esztétikai tapasztalata Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz című regényében, in: Vándor szövevény, szerk. Szirák Péter, Csokonai, Debrecen, 2001, 100–113.

Book discussions

Review  of “Growing in the Shadow of Antifascism: Remembering the Holocaust in State-Socialist Eastern Europe” by Kata Bohus, Peter Hallama and Stephan Stach (eds.), in:  Hungarian Cultural Studies, 16 (2023), 179-181. 

Discussion of "A Specter Haunting Europe. The Myth of Judeo-Bolshevism" by Paul Hanebrink, in: Quest. Issues in Contemporary Jewish History, 18 (2020).

Opinion pieces

Elmozduló keretek: holokauszt, dekolonizáció, antirasszizmus, in: Mérce.hu, July 21, 2020.

Conversations

Remembering – To What End? A Conversation About Memory Politics (with Nicholas Lackenby), Think Pieces, May 2023. 

Catalogue essays 

Heterogeneous materialities. On Sites of Memory in the Films of Maya Schweizer / Heterogene Materialitäten. Zu Erinnerungsorten in Maya Schweizers Filmen, in: Maya Schweizer: Voices / Stimmen, München: Museum Villa Stuck, 2020, 220-237.

Associated Finds / Együttes előkerülés / Vergesellschaftete Funde, in: Szabolcs KissPál: From Fake Mountains to Faith. Berlin / Oldenburg, Revolver / Edith-Russ-Haus für Medienkunst, 2017, 24-35, 225- 228.

Beyond Occupation / Jenseits der Vereinnahmung, in: Clemens von Wedemeyer. Affected Places / Orte unter Einfluss, ed. Hubertus Gaßner, Petra Roettig, Hamburger Kunsthalle / Spector Books, Hamburg / Leipzig, 2016, 130–137.

Hungary's Miniature Replicas, in: Zoo-Topia. Zoo Architecture as Taxonomies of National Representation. An exhibition in a book format, ed. by Eszter Steierhoffer, Balassi Institute, London, 2012 / Kicsiny hasonmásaink. KissPál Szabolcs: Szerelmes műföldrajz (etnozoo), in: Magyar Lettre Internationale, 2012, 86. sz., 62.

Repeating Skid / Ismétlődő kisiklás, in: Hajnal Németh: Crash – Passive Interview, exhibition catalogue, Hungarian Pavilion at the 54th Venice Biennale, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest, 2011.