Scholarly articles

(en)


Tracing their Steps. Symbolic Topography and Anti-Jewish Politics in Budapest, in Yad Vashem Studies2 (2018), 91-113.

Transpositions. Jews, Roma, and Other Aliens in the Radical-Right Culture in Hungary, in: Border Thinking, ed. by Marina Gržinić, Berlin / New York, Sternberg Press, 2017, 190–202.

Icons in Exile. The History of an Anti-Semitic Image-Cult, Jahrbuch für Antisemitismusforschung, 25 (2016), 154–169.

Trauma and Simulacra: Cultural Geography, Memory and Hybrid Identities in Omer Fast’s Spielberg’s List, in: Discourses of Space, ed. by Judit Pieldner, Zsuzsanna Ajtony, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2013, 235–254. 


(de)


"Eine »entsetzliche Einsicht«. Zur Emotionsgeschichte des »besiegten Selbst« im ungarischen Antisemitismus," in: Emotionen und Antisemitismus, ed. by Stefanie Schüler-Springorum und Jan Süselbeck, Wallstein Verlag, Göttingen, 2020, 233-246.

Spur und Monument. Romuald Karmakar: Das Himmler-Projekt, in: Signaturen des Geschehens. Ereignisse zwischen Öffentlichkeit und Latenz, hg. v. Zoltán Kulcsár-Szabó / Csongor Lörincz, Bielefeld, Transcript, 2014, 463–475.

Das neugeordnete Archiv. Nachleben der Bilder in Harun Farockis Aufschub, in: Zwischen Pygmalion und Gorgo, hg. v. Csongor Lőrincz, Kadmos, Berlin, 2013, 351–372.

Die Falle der Erinnerung: das „Treblinka-Lied in Claude Lanzmanns Shoah, in: Ereignis Literatur. Institutionelle Dispositive der Performativität von Texten, hg. v. Csongor Lőrincz,
Bielefeld, Transcript, 2011, 331347.

Kulturtechniken des Unbewussten. Zeichnen und Schreiben bei Géza Csáth, in: Kultur in Reflexion, hg. v. Ernő Kulcsár-Szabó, Dubravka Oraic-Tolic, Braumüller Verlag, Wien, 2008, 183–189.

Materialisierung der Sprache: Strömungen der Historischen Avantgarde 1915-1929/1938, in: Geschichte der ungarischen Literatur. Eine historisch-poetologische Darstellung, hg. v. Ernő Kulcsár-Szabó, de Gruyter, Berlin / Boston, 2013, 381–418.

Der Medienkrieg der Künste um 1927, in: Mitteleuropäische Avantgarden. Intermedialität und Interregionalität im 20. Jahrhundert, hg. v. Pál Deréky, Zoltán Kékesi, Pál Kelemen, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2006, 155–174.Scholarly articles

(hu)

A felszabadulás ügynökei. Clemens von Wedemeyer: Muster, in: A tanúsítás bizonyosságai, szerk. Pongrácz Tibor és Valastyán Tamás, Debreceni Egyetemi Kiadó / Líceum Kiadó, Eger, 2017, 229-246.

Ébredő emlékezet. Egy antiszemita képkultusz története, Apertúra, 2017 tél.

Totem és fétis: esszé egy kultuszról, Múlt és Jövő, 2014, 1. sz., 40–52.

Az emlékezet csapdája. A „treblinkai dal” Claude Lanzmann Shoah című filmjében, in: Irodalomtörténet, 2011, 1. sz., 64–89.

Tanúság és archivális hatalom. Harun Farocki: Haladék, in: Balkon, 2010, 2. sz., 10–16.

Nyom és monumentum: az archivális hatalom és a nyelv Romuald Karmakar A Himmler-projekt című filmjében, in: A hermeneutika vonzásában, szerk. Tibor Bónus et al., Ráció, Budapest, 2010, 575–585.

Átépítés alatt. A mozi mint az „elfojtás helye” és mint „apparátus” Clemens von Wedemeyer munkáiban, in: Balkon, 2008, 11-12. sz., 13–18.

Titokzatos zajok, nyugtalanító képek. Az Eurydice útja az alvilág felé és a szürrealista fotográfia, in: Irodalomtörténet, 2007, 3. sz., 340–362.

A művészetek médiaharca 1927 körül, in: Kép – írás – művészet, szerk. Kékesi Zoltán, Peternák Miklós, Ráció, Budapest, 2006, 190–204.

Az írás és a médiumok „anyagtalan anyagisága”. Fotográfia és grafémaszerűség Moholy-Nagy Lászlónál, in: Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében, szerk. Oláh Szabolcs, Simon Attila, Szirák Péter, Ráció, Budapest, 2006, 381–395. (Újraközölve: in: Moholy-Nagy László, szerk. Prosek Zoltán, Paksi Képtár, 2011, 35–48.)

Ikon és graféma, in: Induló modernség, kezdődő avantgárd, szerk. Bednanics Gábor, Eisemann György, Ráció, Budapest, 2006, 51–72.

Mint hír a dróton. Babits: Mozgófénykép – Kassák: Utazás a végtelenbe, in: Induló modernség, kezdődő avantgárd, szerk. Bednanics Gábor, Eisemann György, Ráció, Budapest, 2006, 264–274.  

A színek és a szavak. Apollinaire: Az ablakok – Delaunay: Városra néző szimultán ablakok, in: Magyar Műhely, 2005, 4. sz., 13–29.

A költészet és a technikai médiumok, in: Az esztétikai tapasztalat medialitása, szerk. Kulcsár-Szabó Zoltán, Szirák Péter, Ráció, Budapest, 2004, 273–288.

Nyelviség és színrevitel, in: Né/ma?, szerk. Deréky Pál, Müllner András, Ráció, Budapest, 2004, 39–54.

Primitivizmus, plasztikusság és performativitás, in: Identitás és kulturális idegenség, szerk. Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő, Budapest, Osiris, 2003. 199215.

„...az élő nyelv áramában...”. Az avantgárd esztétikai tapasztalata Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz című regényében, in: Vándor szövevény, szerk. Szirák Péter, Csokonai, Debrecen, 2001, 100–113.Book discussions

(en)

Discussion of A Specter Haunting Europe. The Myth of Judeo-Bolshevism, by Paul Hanebrink, in: Quest. Issues in Contemporary Jewish History, n. 18, December 2020.


Catalogue essays 

(en/hu/de)

"Heterogeneous materialities. On Sites of Memory in the Films of Maya Schweizer / Heterogene Materialitäten. Zu Erinnerungsorten in Maya Schweizers Filmen," in: Maya Schweizer: Voices / Stimmen (München: Museum Villa Stuck, 2020), 220-237.

Associated Finds / Együttes előkerülés / Vergesellschaftete Funde, in: Szabolcs KissPál: From Fake Mountains to Faith. Berlin / Oldenburg, Revolver / Edith-Russ-Haus für Medienkunst, 2017, 24-35, 225- 228.

Beyond Occupation / Jenseits der Vereinnahmung, in: Clemens von Wedemeyer. Affected Places / Orte unter Einfluss, ed. Hubertus Gaßner, Petra Roettig, Hamburger Kunsthalle / Spector Books, Hamburg / Leipzig, 2016, 130–137.

Hungary's Miniature Replicas, in: Zoo-Topia. Zoo Architecture as Taxonomies of National Representation. An exhibition in a book format, ed. by Eszter Steierhoffer, Balassi Institute, London, 2012 / Kicsiny hasonmásaink. KissPál Szabolcs: Szerelmes műföldrajz (etnozoo), in: Magyar Lettre Internationale, 2012, 86. sz., 62.

Repeating Skid / Ismétlődő kisiklás, in: Hajnal Németh: Crash – Passive Interview, exhibition catalogue, Hungarian Pavilion at the 54th Venice Biennale, Műcsarnok / Kunsthalle, Budapest, 2011.